לשם מה צריך ביטוח דירה

ביטוח דירה נותן מענה לנזקים הן למבנה והן לתכולה (בהתאם למגוון הכיסויים הביטוחיים), לדוגמא: פיצוצי צנרת, שבר טלויזיה, פריצה.

ביטוח דירה מתחלק לשני כיסויי משנה

ביטוח מבנה – נותן כיסוי למבנה וכל המחובר אליו בדרך קבע כגון אביזרי אינסטלציה , ויטרינות וכו'.

ביטוח תכולה – כל התכולה אשר נמצאת בדירת המגורים.

לכל ביטוח רצוי מאד לבצע סקר אשר מבוצע ללא תשלום ע"י סוקר מוסמך ומאמת את סכומי הביטוח, דבר אשר מונע "תת" ביטוח במועד התביעה ומתן פיצוי נכון וריאלי לגובה הנזק.ניתן להוסיף כיסוי לנזקי רעידת אדמה.

ברוב ביטוחי הדירות בישראל, הכיסוי הביטוחי מתייחס בהקיפו הכספי אך ורק לעלות הבניה עצמה. מצב זה עלול לגרום נזק למבוטח כיון שבביטוחים אלו לא קיים כיסוי לשווי הקרקע.