מדוע ביטוח חיים חשוב כל כך

מטרת ביטוח החיים היא לספק הגנה כלכלית למשפחה במקרים שונים כגון מוות, אובדן כושר עבודה ו/או פרישה.

כאשר אנו בריאים ובמלוא כוחנו הרי שאין בעיה, כולנו חושבים ש"לנו זה לא יקרה".

החשוב הוא להתכונן לבלתי צפוי אשר יגרום לנזק כלכלי כבד ומתמשך.

מה יקרה לרמת החיים שלנו במידה ואחד מבני הזוג יפסיק לייצר את אותה הכנסה, כתוצאה ממקרה של פטירה, או אובדן כושר עבודה? מה יקרה לרמת החיים שלנו כשנפרוש לגימלאות?

צרכי הביטוח של משפחה יהיו הפערים שיש להשלים במקרים כאלה. כל אחד מאיתנו חי ברמת חיים מסויימת. רמת החיים מתאפשרת הודות להכנסה הנוצרת על ידנו ועל ידי בן/ת הזוג שלנו.

לדוגמא:
משפחה הנזקקת להכנסה בגובה 15,000 ש"ח לשם קיום רמת החיים שלה. מה יקרה לרמת החיים כשאחד מבני הזוג, שהכנסתו 5,000 ש"ח יקלע למצב של אבדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה? הפער של 5,000 ש"ח לחודש הוא צורך ביטוחי.

כך גם במקרים האחרים של פטירה בטרם עת או פרישה לגימלאות.

חישוב צרכי הביטוח של משפחה יהיה דרך ברור ההכנסה הנדרשת לשם קיום רמת החיים הנוכחית מול המקורות הקיימים למשפחה במקרים בהם אחד מבני הזוג יפסיק לייצר הכנסה. המקורות יכולים להיות – חסכונות, מימוש נכסים, קצבאות ביטוח לאומי וכדומה. תהליך הבדיקה ידוע גם בשם "תכנון פיננסי משפחתי".

על צרכי הביטוח ניתן לתת מענה באמצעות רכישת ביטוח חיים, בין אם במסגרת של פוליסה פרטית או במסגרת של ביטוח מנהלים.