ביטוח רכב אספנות

רכבי אספנות הם בעלי ערך כספי ורגשי רב עבור בעליהם. גם עלויות הקנייה, האחזקה והטיפולים ברכב אספנות הם גבוהים יחסית לכלי רכב חדשים או מיושנים. מצד שני, בעלי רכבי אספנות אינם ממהרים לעשות בהם שימוש ככלי רכב לכל דבר, ובמקרים רבים הם עומדים בחנייה כמעט ללא שימוש. בארץ קיימים מספר מועדוני כלי רכב אספנות מהם הידוע הוא מועדון החמש – לבעלי רכבים שמספר הרישוי שלהם כולל 5 ספרות בלבד.

חברות הביטוח שלא חשבו במונחי רכב אספנות, קבעו מדיניות לפיה כלי רכב שגילם למעלה מ-10 שנים לערך, אינם מבוטחים בביטוח מקיף לרכב. הסיבה לכך היא, כי ערכם הוא כה נמוך והחלפים עבורם כה יקרים, עד כי פוליסת ביטוח מקיף הופכת להיות לא כדאית עבורם. בארץ קיימים אלפי רכבי אספנות, אשר מחירם יכול להגיע, לעיתים, לעשרות ומאות אלפי שקלים ועד היום לא ניתן היה לבטחם בגלל סעיף זה, שממילא אינו תקף לגביהם. במיוחד עבור כלי רכב אספנות מסוג זה פותחו פוליסות ביטוח מותאמות שבאו לתת מענה לכיסוי רכבים אלו.

מהו רכב אספנות?

רכב הוא רכב אספנות אם מלאו 30 שנים משנת ייצורו של הרכב ובעליו ביקש שברשיון הרכב יירשם הרכב כרכב אספנות. הרכב נרשם כרכב אספנות אחרי שקיבל אישור רשמי ממשרד הרישוי ואישור מתאים מהמוסך. לא כל רכב יכול להרשם כרכב אספנות. סוגי הרכב אותם ניתן לרשום כרכבי אספנות הם: אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב נוסעים פרטי דו שימושי, אוטובוס או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12000 ק"ג.

קיימות הגבלות מסוימות על רכב אספנות: אוטובוס אספנות רשאי להסיע עד 6 נוסעים בלבד, רכב מסחרי אינו רשאי להוביל מטען, ורכבי אספנות אינם מורשים לנוע בכבישי ישראל בימי חול בין השעה 7 ל-9 בבוקר.

כיוון ומדובר ברכבים שהם מטבעם ישנים,  רישיון רכב אספנות הוא בתוקף לתקופה של-6 חודשים ולאחר שבעל הרכב הציג אישור תקינות ממוסך מורשה פעם בשנה.

מה כולל ביטוח הרכב בשונה מביטוח רכב רגיל?

ביטוח רכב אספנות דומה לביטוח רכב רגיל אך דמי ההשתתפות העצמית גבוהים בו במיוחד, ומחירי הפרמיה ועלויות הכיסוי אינן מחושבות על פי חברת ייצור ונפח המנוע אלא על פי שוויו של כלי הרכב.

ניתן לרכוש פוליסות ביטוח צד ג' בלבד עבור רכבי אספנות בעלות של כ-450 ש"ח בלבד.

חשוב להבדיל בין רכב ישן, שגילו נע בין 12-18 שנים ואינו מוגדר כרכב אספנות, לבין רכב אספנות. רכב אספנות שוויו הכלכלי והרגשי רב ולעתים קרובות הוא משמש יותר כסמל סטאטוס ומוצר תצוגה מאשר ככלי רכב פעיל. בהתאם, מחירי פוליסת ביטוח חובה עבור רכב אספנות מחירם כרבע ממחיר ביטוח חובה עבור רכב ישן.

הטבות לרכב אספנות

רכבי אספנות בישראל זוכים למספר הטבות:

•    פטור מתשלום אגרת רישוי בעבור תקופות בהן הרכב לא נמצא בשימוש.

•    העברת בעלות גם ללא רישיון רכב תקף

•    הנחה בסך 75% בביטוח החובה

•    ביצוע מבחן רישוי שנתי (טסט) אחד בהשוואה לשני מבחנים לרכב מיושן

•    פטור מבדיקת מעבדה מוסמכת במידה ורישיונו לא בתוקף בתקופה העולה על 24 חודשים.