חדש חדש חדש

ריכוז מידע פנסיוני כולל איתור כספים אבודים

בדיקת עלויות ביטוח מחדש

ביטוח אחריות מקצועית למאמנים, ביטוח למאמנים

ביטוח מיוחד למאמנים (קואצ'רים):

 משרדנו יצא במבצע מיוחד לביטוח אחריות מקצועית למאמנים לפי תחומי עיסוק.
גבול אחריות למקרה ולתקופה 250.000 $
אימון לחיים(לקוחות פרטיים)     290 $
אימון אירגוני (למנהלים ואירגונים) 365 $
אימון משולב עיסקי לבעלי עסקים קטנים ובינוניים 490 $
השתתפות עצמית 1800 $
תיאור הכיסוי: אימון בתחום הספורט, פילוסופיית חשיבה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ניהול ושווק.
ביטוח מאמני ספורט לסוגיו במחיר מיוחד של 2300 שקלים לגבול אחריות של 1000000 שקלים לצד ג הכולל אחריות מקצועית.

ביטוח מאמני ספורט

ביטוח מאמני ספורט לסוגיו במחיר מיוחד של 2000 שקלים לגבול אחריות של 1,000,000 שקלים לביטוח צד ג הכולל אחריות מקצועית.