משרדי מציע לכל לקוח את השירותים הבאים:

 

עריכת ביטוחים חדשים בכל תחום נדרש.

מתן חוות דעת מקצועית וחסרת פניות

המלצות אובייקטיביות לגבי תיק ביטוחים קיים טיפול בתביעות, קיימות ו/או חדשות מול חברות הביטוח.

סקירה מקיפה של כל הקיים: חיים, בריאות, פנסיוני, השתלמות, פיננסים ועוד התמחות מיוחדת בביטוח  כללי :דירות עסקים וכדומה.

 

התועלת: one stop shop = אפס טיפול ו/או התרוצצות כולל חתימות  דיגיטליות  מהירות.

 

להלן תעריפי הטיפול:

טיפול בתביעה בפוליסה שאינה של המשרד 290 שקלים + מע"מ לשעת עבודה או 5% מסכום התביעה הנמוך מבניהם.

ניתוח תיק שלם ליחיד על כל סוגי הפוליסות  הקיימות –                    745 שקלים +מע"מ

ניתוח תיק שלם לתא משפחתי על כל סוגי הפוליסות הקיימות –          1190 שקלים + מע"מ

 

יודגש, שכ"ט ישולם טרם הבדיקה /ייעוץ/המלצות .

 

במידה ולאחר הפגישה יתבקש לבצע מינוי לפוליסות קיימות ו/או טיפול לפוליסות קיימות ו/או הפקת פוליסה חדשה

 

התעריף  190 שקלים + מע"מ לכל פוליסה