קישורים לאתרים:

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? yoatzim.walla.co.il/item/2878361

קופח כללית   www.clalit.org.il

קופח מכבי   www.maccabi-health.co.il

קופח לאומית   www.leumit.co.il

קופח מאוחדת   www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/index.jsp

ביטוח סיעודי מידע לציבור   www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/siudi1.asp

מנורה  www.menoramivt.co.il

כלל   https://www.clalbit.co.il/Pages/default.aspx

מיגדל    www.migdal.co.il/MigdalWebSite/DeskTopDefault.aspx

משרד האוצר   www.mof.gov.il

ביטוח לאומי   www.btl.gov.il

הפניקס   www.phoenix.co.il

הראל   www.harel-ins.co.il

עורכי דין   http://www.lawguide.co.il

עורך דין ביטוח    http://www.ronkinlaw.co.il/?CategoryID=196

חוק בריאות ממלכתי www.pigur.co.il/law/briut.htm

גמל נט – משרד האוצר   gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx

לשכה מרכזית לסטטיסטיקה   www1.cbs.gov.il/reader

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים: http://yoatzim.walla.co.il/item/2878361

קישורים נוספים שחשוב לדעת

זברה             03-5105070
קול איילון        *5676
גשר              09-8842281
אוטוגלאס       1800404505
פמי פרמיום    1800600611 *6560
מאסטרו         *8448
ניופאן           03-9535948/987
אחים יהב      1800001007
אילן זגגות      03-6534444
ממסי            5641111
שגריר           *8888